Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład on-line
Pierwsza pomoc przedmedyczna – jak jej skutecznie udzielać?

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak we właściwy sposób udzielać pierwszej pomocy oraz doskonalić swoje umiejętności tak, aby nabrać spokoju i pewności siebie, potrzebnych w trakcie udzielania pierwszej pomocy?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Dowiesz się, jakie nastąpiły zmiany w wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji w 2021 roku.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat algorytmów postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • Udoskonalisz umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • Zdobędziesz umiejętność prawidłowego zabezpieczania urazów tkanek miękkich i twardych oraz zabezpieczenia poszkodowanego w stanie zagrożenia zdrowia i życia.
 • Nauczysz się podejmować prawidłowe działania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia u osoby poszkodowanej.

Ramowy program szkolenia

 • Moduł I. Aspekty Prawne udzielania pierwszej pomocy (1 godz.).
 • Moduł II. RKO osoby dorosłej i dziecka z wykorzystaniem defibrylatora AED (2 godz.).
 • Moduł III. Opatrywanie urazów (1 godz.).
 • Moduł IV. Stany zagrożenia zdrowia i życia (1 godz.)

Metodyka szkolenia:

prezentacja, pokaz, ćwiczenia indywidualne i w grupach.

Forma i czas szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
5 × 45 min warsztat stacjonarny / do 20 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Materiały dla uczestników:

 • Prezentacja multimedialna.
 • Algorytmy postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • Środki ochrony osobistej: rękawiczki diagnostyczne, maseczka do sztucznego oddychania.
 • Rany pozorowane.
 • Fantom osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia.
 • Materiały opatrunkowe, koc termiczny, defibrylator AED.

 

Program szkolenia