Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
Po rozum do głowy, a w niej… – jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się?

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:   

jak jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

  • poznają wybrane narzędzia aktywizacji oraz metody aktywizujące uczniów;
  • otrzymają wiedzę o psychologicznych warunkach aktywizacji uczniów, aby przeanalizować swoje lekcje;
  • określą cele, które chcą osiągnąć poprzez aktywizację uczniów;
  • nauczą się zapraszać uczniów do współdecydowania o aktywności klasy;
  • nauczą się planować działalność wychowawczą z uwzględnieniem oddawania uczniom odpowiedzialności za jakość współpracy w klasie.

Celem zajęć jest przygotowanie nauczycieli do korzystania z metod i narzędzi dydaktycznych wspierających aktywizację uczniów.

Poziom pierwszy to przegląd metod i narzędzi aktywizujących uczniów, mający na celu uporządkowanie wiedzy na temat aktywnych metod nauczania.
Poziom drugi będzie poświęcony wykorzystywaniu metod i narzędzi aktywizujących uczniów.
Na poziomie trzecim uczestnicy będą planować działalność wychowawczą z uwzględnieniem przekazywania uczniom odpowiedzialności za jakość współpracy w klasie. Dowiedzą się, jak zachęcać dzieci i młodzież do współdecydowania o aktywności grupy oraz jak aktywizować uczniów na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma szkoleniowa:

3 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
3 × 45 min wykład stacjonarny /  do 150 osób
3 × 45 min wykład online /  do 100 osób
2 x 45 min webinar na żywo  / do 30 osób

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01021, czas trwania: 3x45min

zna i stosuje wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach aktywizacji uczniów w celu analizy prowadzonych lekcji;
planuje pracę wychowawczą, uwzględniając odpowiedzialność uczniów za jakość współpracy w klasie;

Poziom 2, kod poziomu: 01022, czas trwania: 3x45min

  • zna i stosuje wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach aktywizacji uczniów w celu analizy prowadzonych lekcji;
  • planuje pracę wychowawczą, uwzględniając odpowiedzialność uczniów za jakość współpracy w klasie;

 

Poziom 3, kod poziomu: 01023, czas trwania: 3x45min

  • zna i stosuje wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach aktywizacji uczniów w celu analizy prowadzonych lekcji;
  • planuje pracę wychowawczą, uwzględniając odpowiedzialność uczniów za jakość współpracy w klasie;