Stacjonarne
warsztat stacjonarny
wykład online
webinar na żywo
warsztat online
nagrany webinar
Praca z błędem – jak najlepiej wykorzystać go w procesie uczenia (się)

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak wykorzystać błąd, by Twoi uczniowie uczyli się samodzielnie, świadomie i odpowiedzialnie?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 •  Zrozumiesz znaczenie błędu w procesie uczenia się i nauczania.
 •  Dowiesz się, na czym polega pedagogika błędu i jakie kompetencje rozwija praca z błędem.
 •  Nauczysz się, jak organizować proces nauczania-uczenia się, aby pomagać uczniom skutecznie się uczyć.
 • Poznasz strategie pracy z błędem.

Ramowy program szkolenia

 1. Doświadczenie błędu w odczuciu uczestników szkolenia.
 2. Pedagogika versus kultura błędu.
 3. Od czego rozpocząć pracę z błędem.
 4. Fundamenty/ wartości konstrukcji procesu nauczania.
 5. Proces uczenia się – nauczania, a miejsce i rola błędu w tym procesie.
 6. Rola nauczyciela w motywującym podejściu do nauczania.
 7. Typologia błędów uczniowskich.
 8. Jak organizować proces nauczania – uczenia się, aby pomagać uczniom w pracy nad błędami?
 9. Błąd jako informacja zwrotna – strategie pracy z błędem.

Metodyka szkolenia:

burza mózgów, miniwykład, wędrujące plakaty, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, praca w parach/praca w grupach.

Forma i czas trwania szkolenia: 

3 × 45 min wykład stacjonarny /  do 150 osób
3 × 45 min wykład online /  do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
3 × 45 min warsztat online /  do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo  / do 30 osób
2 x 45 min webinar nagrany  / do 100 osób

Materiały dla uczestników:

1. Karty ćwiczeń.
2. E-narzędziownik, który zawiera praktyczne rozwiązania, w tym:

opisy strategii pracy z błędem oraz przykłady wykorzystania poszczególnych strategii w procesie nauczania–uczenia się.