Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
MEN
Trudny uczeń – wyzwanie dla najlepszych. Jak pracować z uczniem wykazującym trudności w nauce? 

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

co to znaczy uczeń trudny?
jak z nim pracować?
jak wspierać w nauce trudnego ucznia?

To szkolenie jest dla Ciebie.

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

 • Usystematyzowaną wiedzę na temat zachowań trudnego ucznia.
 • Konkretne sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.
 • Podstawy umożliwiające planowanie diagnozy pedagogicznej.
 • Umiejętność oceny mocnych i słabych stron swoich wychowanków.

oraz dowiedzą się:

 • Jak wskazywać przyczyny trudności szkolnych.
 • Jak dobierać zadania do możliwości ucznia.
 • Jak motywować ucznia do pokonywania trudności.
 • Jak wspierać dzieci we wzmacnianiu poczucia własnej wartości.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
3 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01141, czas trwania: 3x45min

 • planuje diagnozę pedagogiczną rozwoju poznawczego ucznia;
 • wskazuje mocne i słabe strony ucznia;
 • wskazuje przyczyny trudności edukacyjnych ucznia;
 • zna zasady budowania systemu motywacji;
 • wspiera poczucie własnej wartości ucznia.

Poziom 2, kod poziomu: 01142, czas trwania: 3x45min

 • wskazuje przyczyny trudności edukacyjnych ucznia;
 • dobiera zadania do możliwości dziecka;
 • tworzy system motywacji;
 • pomaga uczniowi budować poczucie własnej wartości.

 

Poziom 3, kod poziomu: 01143, czas trwania: 3x45min

 • organizuje środowisko wsparcia dla ucznia;
 • przygotowuje koncepcje współpracy z rodzicami i instytucjami / organizacjami / osobami mogącymi wspierać dziecko.