Uczę się ja, uczy się mój mózg – aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki

Zamów szkolenie

Podczas szkolenia nauczyciele będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat postępu neuronauk w kontekście codziennej pracy z uczniami, z uwzględnieniem ewolucyjnej perspektywy. Neurobiologia daje mocne, naukowe podstawy wielu intuicjom, inne zaś niweluje, wykazuje bowiem niezgodność z uwarunkowanymi biologicznie mechanizmami, takimi jak: tworzenie szlaku pamięciowego, motywacja, procesy uwagowe i przetwarzanie głębokie.

Żeby mózg każdego z nas – w kontekście ciągłych zmian zachodzących na świecie – mógł efektywnie pracować / uczyć się, potrzebuje nawiązania do swojej ewolucyjnej przeszłości, której wpływ jest widoczny również dzisiaj. Świat współczesnego człowieka jest światem nadmiaru, nasze mózgi kształtował jednak niedobór, co przyczynia się do występującej często nieadekwatności naturalnych reakcji, szczególnie u osób, u których proces socjalizacji trwa krótko. Nauczanie i wychowanie to właśnie procesy polegające na oswajaniu naturalnych reakcji.

W każdym obszarze działalności, w tym w edukacji, w efekcie złamania praw ewolucyjnych przestaliśmy dostrzegać naturalną  różnorodność umiejętności, uzdolnień i kompetencji naszych uczniów. Jednorodność kształtowanych w szkole kompetencji stoi w sprzeczności z interesem populacji, czyli maksymalną różnorodnością kompetencji.

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają warunki, metody i role, jakie od zawsze były wykorzystywane przez ludzkie populacje do osiągania takich celów jak dobre wychowanie / edukowanie kolejnych pokoleń.

W każdym uczniu tkwi potencjał, który w znacznej części uwidacznia się dopiero wtedy, kiedy spojrzymy na niego z szerszej perspektywy. Możliwości każdego ucznia tkwią przede wszystkim w sile jego wzajemnych relacji. Potwierdzają to odkrycia neuronauk, o czym uczestnik będzie miał okazję się przekonać  podczas szkolenia.

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, czas trwania: 3x45min.

 • zna podstawy neuropsychologii rozwojowej oraz pragmatyczne wykorzystanie tej wiedzy
  do efektywnej pracy z uczniami;
 • zna przebieg wczesnych etapów rozwoju ośrodkowego układu nerwowego;
 • potrafi zdefiniować pojęcie neurodydaktyki oraz określić możliwe do osiągnięcia cele
  dydaktyczne.

Poziom 2, czas trwania: 3x45min.

 • projektuje proces dydaktyczny z wykorzystaniem wiedzy o związkach pomiędzy uwagą
  a pamięcią w kierunku efektu motywacyjnego;
 • posiada umiejętność określenia podstawowych parametrów treści nauczania oraz
  sposobów ich przekazywania utrudniających zacieranie engramów pamięciowych;
 • rozróżnia u ucznia różne typy pamięci oraz dostosowuje przekaz do dominujących
  kompetencji w tym zakresie.wykorzystuje wiedzę z zakresu neurobiologii, dotyczącą pracy mózgu do projektowania własnych zajęć z uczniami;

Poziom 3, czas trwania: 3x45min.

 • wyjaśnia mechanizm powstawania i znaczenie przystosowawcze zjawisk lustrzanych;
 • rozumie zjawiska skalowania mechanizmów lustrzanych;
 • dostosowuje swoje działania wychowawczo-dydaktyczne do możliwości rozwojowych
  swoich wychowanków.