Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
MEN
Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Indywidualizacja i specjalne potrzeby edukacyjne (SPE)
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020/21 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak zgodnie z prawem zorganizować naukę i pracę wychowawczą ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

 • Wiedzę na temat stosowania wybranych norm prawnych w praktyce.
 • Umiejętność planowania i organizowania swojej pracy zgodnie z przepisami prawa.
 • Umiejętności tworzenia przykładowych zapisów indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
 • Przykładowe, wypełnione dokumenty potrzebne do organizowania pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
 • Poznają różnicę pomiędzy zdolnością a talentem wg metodologii Instytutu Gallupa.

Forma szkolenia: stacjonarna lub online

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 3 x 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut
Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 x 45 minut

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 05141, czas trwania: 3x45 min

 • zna podstawowe zasady i strategie kształcenia włączającego i konsekwencje przestrzegania prawa w tym wytycznymi i dyrektywami UE;
 • zna zasady organizacji kształcenia specjalnego w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej w oparciu o przepisy wykonawcze do ustaw: o systemie oświaty i prawa oświatowego;
 • zna ogólne podstawy oraz zasady i konsekwencje przestrzegania prawa z uwzględnieniem dostosowanie wymagań, oceniania, wskazania do pracy, karty pracy, wydłużenia nauki na danym etapie edukacyjnym.

Poziom 2, kod poziomu: 05142, czas trwania: 3x45 min

 • zna praktykę stosowania przepisów prawa określających wymiar  organizacyjny pracy szkoły/przedszkola, rozumie aspekt prawny organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zna podstawowe kryteria diagnostyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • wie jak dokumentować realizację zadań w oparciu o m.in. indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, dzienniki zajęć;
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle bieżących  rozporządzeń.

Poziom 3, kod poziomu: 05143, czas trwania: 4x45 min

 • jest świadomy sposobu finansowania kształcenia specjalnego ze szczególnym uwzględnieniem ustaw: o finansowaniu zadań oświatowych, systemu informacji oświatowej, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zadań oświatowych (Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej);
 • zna sposoby egzekwowania prawa finansowego na podstawie wybranych wyroków WSA oraz w zakresie dowozy uczniów niepełnosprawnych.