Wzmacniaj oceną – ocenianie kształtujące, orientujące i sumujące

Zamów szkolenie

Szkolenie dotyczy modeli oceniania, które z jednej strony pozwalają zachować wymogi klasyfikacji uczniów, a z drugiej zaangażować ich w znacznie większym stopniu w samoocenę i ocenę rówieśniczą.
Poziom pierwszy – nauczyciele poznają psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania systemów oceniania, ich teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowanie.
Poziomie drugi – nauczyciele, którzy są zdecydowani na zmianę oceniania w swoich klasach poznają podczas tego szkolenia praktyczne sposoby planowania tej zmiany i narzędzia dostosowane do różnych grup przedmiotów.
Poziom trzeci – uczestnicy dowiedzą się, jak zaplanować i wdrożyć zmiany dotyczące oceniania w całej szkole.
Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, czas trwania: 3x45min.

  • określa ograniczenia systemu oceniania za pomocą stopni;
  • formułuje cele oceniania inne niż uogólniona informacja o poziomie spełniania wymagań;
  • rozróżnia i charakteryzuje różne techniki oceniania szkolnego oraz stosuje je zgodnie z wybranym modelem oceniania.

Poziom 2, czas trwania: 3x45min.

  • planuje zmianę systemu oceniania na swoich lekcjach inspirowaną ocenianiem kształtującym, orientującym i sumującym;
  • obserwuje i ocenia efekty zaplanowanej zmiany;
  • angażuje uczniów do procesu oceniania.

Poziom 3, czas trwania: 3x45min.

  • organizuje i ułatwia współpracę w zespołach wychowawczych i przedmiotowych w zakresie wyboru i wprowadzania modyfikacji w ocenianiu szkolnym;
  • modyfikuje szkolny system oceniania we współpracy z innymi nauczycielami.