Zamówienie

Zamów szkolenia

Konflikty – jak je rozwiązywać?

Konflikty są częścią naszego życia. Rodzą się tam, gdzie pojawiają się sprzeczne cele lub interesy. Zwykle tradycyjne myślenie o konfliktach sprawia, że postrzegamy je w negatywnym świetle – jako sytuacje złe, niekorzystne, których należy unikać. Rzeczywiście, te najbardziej zaostrzone mogą mieć negatywny charakter. Dzieje się tak szczególnie wówczas, gdy jedna ze stron pragnie zdominować drugą, narzucić swoje rozwiązania lub gdy stosuje formy przemocy psychicznej bądź fizycznej. Naturalną reakcją drugiej strony sporu bywa wówczas ostry sprzeciw, ale też – w wielu wypadkach –dochodzi do zachowania przeciwnego, czyli wycofania się i zniechęcenia. Tak skrajne sytuacje powodują, że myślimy o konfliktach jako wyjątkowo destrukcyjnych zdarzeniach, wywołujących niszczące partnerów emocje, frustrację i wrogość.

Nie zawsze jednak taka interpretacja jest uzasadniona. Warto sobie uświadomić, że konflikty same w sobie nie są ani dobre, ani złe. To my nadajemy im określone wartości poprzez nasze nastawienie. Jeśli w porę dostrzeżemy różnice w sposobie myślenia między nami i naszym oponentem, sytuacje sporne mogą się stać konstruktywnym czynnikiem wpływającym na rozwój relacji partnerskiej lub w zespole. Wprawdzie wydobywają one na światło dzienne nasze odmienności, ale dzięki temu pozwalają nam się lepiej poznać. Uwalniają tłumione emocje, uczą wyrażania opinii, prezentowania własnych poglądów oraz obrony swojego stanowiska. Dają okazję do przyjrzenia się stosunkom panującym między nami. Są szansą do wprowadzenia kompromisowych rozwiązań i trwałych zmian.

Warto zatem spojrzeć na konflikty jako na sytuacje potencjalnie korzystne, takie, które pomagają zyskać nową wiedzę i się rozwinąć. Konstruktywna analiza problemu, choć zapewne jest trudna, zazwyczaj opłaca się wszystkim stronom.

Zainteresowanym tematem polecamy organizowane przez ORKE szkolenie dla zespołów Konflikty – jak je rozwiązywać, aby utrwalić dobre relacje i budować wspólnotę.

Podczas spotkania uczestnicy zdobywają umiejętności związane z analizą sytuacji konfliktowej. Poznają też strategie oraz metody zarządzania konfliktem. Dzięki temu będą mogli zminimalizować prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzeń niepożądanych, a w przypadku ich wystąpienia – bardzo dobrze spełnią funkcję mediatora i arbitra.

Pełny program szkolenia dostępny na stronie –>  Szkolenia ORKE.