Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
Konflikty – jak je rozwiązywać, aby utrwalić dobre relacje i budować wspólnotę?

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Szkolenie ma pomóc uczestnikom w postrzeganiu konfliktu jako sytuacji potencjalnie korzystnej, jako koniecznego etapu rozwoju zespołu. Uczestnicy zdobywają umiejętności związane z analizą i rozwiązywaniem konfliktów z uwzględnieniem interesów skonfliktowanych stron.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności analizy sytuacji konfliktowych oraz poznanie strategii i metod zarządzania konfliktem.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Zajęcia warsztatowe będą miały charakter interaktywny. Uczestnicy będą ćwiczyć umiejętności z zakresu omawianych zagadnień, a następnie uzyskają informacje zwrotne dotyczące ich sposobu pracy i działania. Nauczyciele mają możliwość wpływania na kształt szkolenia (zainteresowanie określoną, tematyką dodatkową, preferowana ilość czasu poświęconego poszczególnym zagadnieniom itp.). Pod koniec każdego wątku przewidziano czas na refleksję, jak uwzględnić tematykę szkolenia w praktyce szkolnej.

Zwróć uwagę na…

Czy konflikt może być postrzegany jako sytuacja potencjalnie korzystna?

Konflikty są naturalne i nieuniknione. Konflikt jest koniecznym etapem rozwoju, także zespołu. Tradycyjne myślenie o konflikcie każe go widzieć w negatywnym świetle – jako sytuację złą, niekorzystną, której należy unikać. Konflikt kojarzy się z zagrożeniem, koniecznością obrony, ryzykiem porażki. Reakcją na niego jest wycofanie się lub mobilizacja do walki, której towarzyszy złość i agresja. Warto, nie lekceważąc destrukcyjnej strony konfliktu, spojrzeć na niego jako sytuację potencjalnie korzystną, skupić się na elementach, które pomogą zespołowi rozwinąć się, zyskać nową wiedzę lub sprawność.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Nauczyciele będą rozpoznawać symptomy sytuacji konfliktowej, stosować strategie rozwiązywania konfliktów w radzie pedagogicznej. Ponadto dzięki udziałowi w szkoleniu będą tworzyć plany i narzędzia pomocne w uczeniu dzieci rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Korzyści dla dyrektora

Dzięki szkoleniu zostaną zminimalizowane sytuacje konfliktowe, natomiast w przypadku ich wystąpienia nauczyciele będą potrafili wcielić się w rolę mediatora i arbitra.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma i czas szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
3 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 06031, czas trwania: 3x45min

• Pozna źródła, symptomy i dynamiki konfliktów.
• Zdobędzie umiejętności analizy sytuacji konfliktowych.
• Pozna strategie i metody zarządzania konfliktem.ktu.

Poziom 2, kod poziomu: 06032, czas trwania: 3x45min

• Pozna źródła, symptomy i dynamiki konfliktów.
• Zdobędzie umiejętności analizy sytuacji konfliktowych.
• Pozna strategie i metody zarządzania konfliktem.

Poziom 3, kod poziomu: 06033, czas trwania: 3x45min

• Pozna źródła, symptomy i dynamiki konfliktów.
• Zdobędzie umiejętności analizy sytuacji konfliktowych.
• Pozna strategie i metody zarządzania konfliktem.

wykład stacjonarny, kod poziomu: 0603W, czas trwania: 3x45min

• Pozna źródła, symptomy i dynamiki konfliktów.
• Zdobędzie umiejętności analizy sytuacji konfliktowych.
• Pozna strategie i metody zarządzania konfliktem.