Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Szkolenie stacjonarne
Szkolenie online
Konflikty – jak je rozwiązywać, aby utrwalić dobre relacje i budować wspólnotę?

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Szkolenie ma pomóc uczestnikom w postrzeganiu konfliktu jako sytuacji potencjalnie korzystnej, jako koniecznego etapu rozwoju zespołu. Uczestnicy zdobywają umiejętności związane z analizą i rozwiązywaniem konfliktów z uwzględnieniem interesów skonfliktowanych stron.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności analizy sytuacji konfliktowych oraz poznanie strategii i metod zarządzania konfliktem.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Zajęcia warsztatowe będą miały charakter interaktywny. Uczestnicy będą ćwiczyć umiejętności z zakresu omawianych zagadnień, a następnie uzyskają informacje zwrotne dotyczące ich sposobu pracy i działania. Nauczyciele mają możliwość wpływania na kształt szkolenia (zainteresowanie określoną, tematyką dodatkową, preferowana ilość czasu poświęconego poszczególnym zagadnieniom itp.). Pod koniec każdego wątku przewidziano czas na refleksję, jak uwzględnić tematykę szkolenia w praktyce szkolnej.

Zwróć uwagę na…

Czy konflikt może być postrzegany jako sytuacja potencjalnie korzystna?

Konflikty są naturalne i nieuniknione. Konflikt jest koniecznym etapem rozwoju, także zespołu. Tradycyjne myślenie o konflikcie każe go widzieć w negatywnym świetle – jako sytuację złą, niekorzystną, której należy unikać. Konflikt kojarzy się z zagrożeniem, koniecznością obrony, ryzykiem porażki. Reakcją na niego jest wycofanie się lub mobilizacja do walki, której towarzyszy złość i agresja. Warto, nie lekceważąc destrukcyjnej strony konfliktu, spojrzeć na niego jako sytuację potencjalnie korzystną, skupić się na elementach, które pomogą zespołowi rozwinąć się, zyskać nową wiedzę lub sprawność.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Nauczyciele będą rozpoznawać symptomy sytuacji konfliktowej, stosować strategie rozwiązywania konfliktów w radzie pedagogicznej. Ponadto dzięki udziałowi w szkoleniu będą tworzyć plany i narzędzia pomocne w uczeniu dzieci rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Korzyści dla dyrektora

Dzięki szkoleniu zostaną zminimalizowane sytuacje konfliktowe, natomiast w przypadku ich wystąpienia nauczyciele będą potrafili wcielić się w rolę mediatora i arbitra.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

 

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i jako webinar.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 3 x 45 minut

Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

 

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 06031, czas trwania: 3x45min

  • postrzega konflikt jako różnicę interesów, które mogą być zaspokojone zgodnie ze strategią wygrany–wygrany;
  • stosuje dwie wybrane strategie rozwiązywania konfliktu w sytuacji, gdy nie jest jego stroną;
  • stosuje narzędzia komunikacyjne sprzyjające poszukiwaniu rozwiązań w sytuacji, gdy jest stroną konfliktu.

Poziom 2, kod poziomu: 06032, czas trwania: 3x45min

  • analizuje przyczyny konfliktów i interesy stron, które za nimi stoją, także wtedy, gdy sam jest stroną;
  • dąży do rozwiązania konfliktów w drodze kompromisu;
  • reaguje w sytuacji eskalowania konfliktu adekwatnie do poziomu emocji stron;
  • przekazuje swoim uczniom wiedzę na temat podstawowych strategii rozwiązywania konfliktów.

Poziom 3, kod poziomu: 06033, czas trwania: 3x45min

  • przyjmuje świadomie rolę mediatora lub arbitra w sytuacji, gdy może to pomóc stronom, niezależnie od tego, czy są to dorośli czy dzieci;
  • promuje wśród innych nauczycieli strategię wygrany–wygrany w odniesieniu do rozwiązywania konfliktów i uczy, jak ją stosować.