Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
MEN
Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak rozpoznać sygnały mogące świadczyć o depresji u ucznia i umiejętnie zareagować?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

 • Informacje i ćwiczenia umożliwiające lepsze poznanie depresji, wskażą możliwe przyczyny tej choroby oraz pozwolą bardziej ją zrozumieć.
 • Zestaw wskazówek, jak rozpoznać sygnały mogące świadczyć o chorobie.
 • Zestaw ćwiczeń dla uczniów, pomocnych w przeprowadzeniu lekcji wychowawczych na temat depresji.
 • Przyswoją algorytm postępowania dla nauczyciela w przypadku zaobserwowania u ucznia objawów DEPRESJI.
 • Poznają właściwe reakcje po zaobserwowaniu tendencji samobójczych oraz po próbie samobójczej ucznia.

Wzrastająca liczba nieletnich chorujących na depresję powoduje konieczność edukacji w tym temacie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Kolory depresji to program, którego celem jest uświadomienie nauczycielom, czym jest depresja, jak rozpoznać sygnały mogące świadczyć o tej chorobie u ucznia oraz jak umiejętnie zareagować w przypadku podejrzenia depresji u młodego człowieka. Uczestnicy szkolenia poznają również właściwe sposoby postępowania po zaobserwowaniu tendencji samobójczych oraz po próbie samobójczej ucznia.

Forma i czas szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07201, czas trwania: 4x45 min

 • wie jak wygląda świat postrzegany przez osobę chorą na depresję;
 • obala mity na temat choroby jaką jest depresja;
 • zna definicję depresji;
 • rozumie emocje, jakie mogą odczuwać uczniowie i zna sposoby radzenia sobie z nimi;
 • rozpoznaje reakcje dorosłych na trudne zachowania uczniów;
 • identyfikuje przyczyny depresji.

Poziom 2, kod poziomu: 07202, czas trwania: 4x45 min

 • rozpoznaje objawy depresji u młodych ludzi;
 • rozumie wpływ choroby ucznia na jego funkcjonowanie w szkole;
 • wie jak zareagować kiedy podejrzewa depresję u ucznia;
 • rozumie jak pobyt ucznia w szkole może wspierać lub utrudniać leczenie depresji;
 • identyfikuje zachowania ucznia mogące wskazywać na zamiary samobójcze;
 • wie jak zareagować po zaobserwowaniu tendencji samobójczych lub po próbie samobójczej u ucznia;
 • korzysta z pomysłów na przeprowadzenie lekcji wychowawczej „Kolory depresji”.