Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
nagrany webinar
MEiN
Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak rozpoznać sygnały mogące świadczyć o depresji u ucznia i umiejętnie zareagować?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • uzyskasz informacje i otrzymasz ćwiczenia umożliwiające lepsze poznanie depresji, które wskażą możliwe przyczyny tej choroby oraz pozwolą bardziej lepiej ją zrozumieć,
 • otrzymasz zestaw wskazówek, jak rozpoznać sygnały mogące świadczyć o chorobie,
 • otrzymasz zestaw ćwiczeń dla uczniów, pomocnych w przeprowadzeniu lekcji wychowawczych na temat depresji,
 • przyswoisz algorytm postępowania dla nauczyciela w przypadku zaobserwowania u ucznia objawów DEPRESJI,
 • poznasz właściwe reakcje po zaobserwowaniu tendencji samobójczych oraz po próbie samobójczej ucznia.

Ramowy program szkolenia:

MODUŁ 1

 • Świadomość, jak wygląda świat postrzegany przez osobę chorą na depresję.
 • Obalenie powszechnych mitów na temat tej choroby.
 • Poznanie definicji depresji.
 • Trudne emocje, jakie mogą odczuwać uczniowie, i sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Charakterystyka okresu dojrzewania.
 • Możliwe reakcje dorosłych na trudne zachowania uczniów.
 • Możliwe przyczyny depresji.

MODUŁ 2

 • Możliwe objawy depresji u młodych ludzi.
 • Wpływ choroby ucznia na jego funkcjonowanie w szkole.
 • Właściwe reakcje nauczyciela, kiedy podejrzewa depresję u ucznia.
 • Świadomość, jak pobyt dziecka w szkole może wspierać lub utrudniać leczenie depresji.
 • Przykładowa rozmowa nauczyciela z uczniem.
 • Niepokojące zachowania ucznia mogące wskazywać na zamiary samobójcze.
 • Właściwe reakcje po zaobserwowaniu tendencji samobójczych lub po próbie samobójczej.
 • Pomysły na przeprowadzenie lekcji wychowawczej „Kolory depresji”.

 

Metodyka szkolenia:

dzielenie się doświadczeniami, praca w małych grupach oraz ćwiczenia indywidualne (zaznaczanie prawidłowych odpowiedzi, uzupełnianie tabelki, wybór właściwych wypowiedzi, rysowanie, przyporządkowanie wypowiedzi do właściwych grup), podawanie przykładów z życia, odgrywanie ról, analiza diagramów i schematów.

Forma i czas trwania szkolenia: 

3 × 45 min wykład stacjonarny /  do 150 osób
3 × 45 min wykład online /  do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo  / do 30 osób
2 x 45 min webinar nagrany  / do 100 osób

Materiały dla uczestników:

1. Karty pracy.
2. Prezentacje.

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07201, czas trwania: 4x45 min

 • wie jak wygląda świat postrzegany przez osobę chorą na depresję;
 • obala mity na temat choroby jaką jest depresja;
 • zna definicję depresji;
 • rozumie emocje, jakie mogą odczuwać uczniowie i zna sposoby radzenia sobie z nimi;
 • rozpoznaje reakcje dorosłych na trudne zachowania uczniów;
 • identyfikuje przyczyny depresji.

Poziom 2, kod poziomu: 07202, czas trwania: 4x45 min

 • rozpoznaje objawy depresji u młodych ludzi;
 • rozumie wpływ choroby ucznia na jego funkcjonowanie w szkole;
 • wie jak zareagować kiedy podejrzewa depresję u ucznia;
 • rozumie jak pobyt ucznia w szkole może wspierać lub utrudniać leczenie depresji;
 • identyfikuje zachowania ucznia mogące wskazywać na zamiary samobójcze;
 • wie jak zareagować po zaobserwowaniu tendencji samobójczych lub po próbie samobójczej u ucznia;
 • korzysta z pomysłów na przeprowadzenie lekcji wychowawczej „Kolory depresji”.