Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
MEN
Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Edukacja włączająca
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEiN na 2021/22 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak rozpoznać sygnały mogące świadczyć o depresji u ucznia i umiejętnie zareagować?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

 • Informacje i ćwiczenia umożliwiające lepsze poznanie depresji, wskażą możliwe przyczyny tej choroby oraz pozwolą bardziej ją zrozumieć.
 • Zestaw wskazówek, jak rozpoznać sygnały mogące świadczyć o chorobie.
 • Zestaw ćwiczeń dla uczniów, pomocnych w przeprowadzeniu lekcji wychowawczych na temat depresji.
 • Przyswoją algorytm postępowania dla nauczyciela w przypadku zaobserwowania u ucznia objawów DEPRESJI.
 • Poznają właściwe reakcje po zaobserwowaniu tendencji samobójczych oraz po próbie samobójczej ucznia.

Wzrastająca liczba nieletnich chorujących na depresję powoduje konieczność edukacji w tym temacie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Kolory depresji to program, którego celem jest uświadomienie nauczycielom, czym jest depresja, jak rozpoznać sygnały mogące świadczyć o tej chorobie u ucznia oraz jak umiejętnie zareagować w przypadku podejrzenia depresji u młodego człowieka. Uczestnicy szkolenia poznają również właściwe sposoby postępowania po zaobserwowaniu tendencji samobójczych oraz po próbie samobójczej ucznia.

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i online.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 × 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 × 45 minut
Czas trwania wykładu/ e-wykładu: 3 × 45 minut

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07201, czas trwania: 4x45 min

 • wie jak wygląda świat postrzegany przez osobę chorą na depresję;
 • obala mity na temat choroby jaką jest depresja;
 • zna definicję depresji;
 • rozumie emocje, jakie mogą odczuwać uczniowie i zna sposoby radzenia sobie z nimi;
 • rozpoznaje reakcje dorosłych na trudne zachowania uczniów;
 • identyfikuje przyczyny depresji.

Poziom 2, kod poziomu: 07202, czas trwania: 4x45 min

 • rozpoznaje objawy depresji u młodych ludzi;
 • rozumie wpływ choroby ucznia na jego funkcjonowanie w szkole;
 • wie jak zareagować kiedy podejrzewa depresję u ucznia;
 • rozumie jak pobyt ucznia w szkole może wspierać lub utrudniać leczenie depresji;
 • identyfikuje zachowania ucznia mogące wskazywać na zamiary samobójcze;
 • wie jak zareagować po zaobserwowaniu tendencji samobójczych lub po próbie samobójczej u ucznia;
 • korzysta z pomysłów na przeprowadzenie lekcji wychowawczej „Kolory depresji”.