Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
nagrany webinar
MEiN
Uczeń z innego kręgu kulturowego w grupie klasowej

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

w jaki sposób skutecznie możesz udzielać wsparcia uczniom z innych kręgów kulturowych?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • zostaniesz wyposażony w wiedzę dotyczącą międzykulturowości / różnorodności, niezbędną do rozumienia istoty różnic kulturowych i pracy z nią;
 • zwiększysz swój stopień wiedzy psychologicznej na temat mechanizmów funkcjonowania ucznia cudzoziemskiego;
 • poszerzysz swoją wiedzę dotyczącą diagnozowania oraz ewaluowania obszarów funkcjonowania szkolnego ucznia;
 • poszerzysz swoją wiedzę dotyczącą pracy z klasą (przed pobytem i w trakcie pobytu nowego ucznia w szkole);
 • poszerzysz swoją wiedzę dotyczącą umiejętności pracy z dzieckiem cudzoziemskim;
 • poznasz narzędzia ułatwiające zaplanowanie pracy z klasą i uczniem cudzoziemskim;
 • nauczysz się planować pracę własną z uczniem.

Ramowy program szkolenia

 1. Zróżnicowanie międzykulturowe świata.
 2. Kultura / międzykulturowość / różnorodność.
 3. Kultura Zachodu vs. kultura Wschodu (wartości, samoocena, relacje z innymi itp.).
 4. Wybrane wymiary kultury (omówienie).
 5. Mechanizmy psychologicznego funkcjonowania ucznia cudzoziemskiego. Stereotypy i ich skutki (szkoła).
 6. Fazy szoku kulturowego. Strategie akulturacji.
 7. Osobowość a kultura.
 8. Przygotowanie szkoły / wychowawcy / klasy na przyjęcie ucznia cudzoziemskiego.
 9. Przykłady narzędzi monitorujących proces adaptacji ucznia w szkole.
 10. Myślenie / spostrzeganie a kultura (różnice).
 11. Asystent międzykulturowy i jego rola.
 12. „Dziennik dobrych praktyk szkolnych”.
 13. Przykładowe zadania do pracy z uczniami. Zadania poszkoleniowe.

Metodyka szkolenia:

Swobodna dyskusja, burza mózgów (brainstorming), analiza przypadku, analiza materiału filmowego, miniwykład, ankieta, karty pracy

Forma i czas trwania szkolenia: 

3 × 45 min wykład stacjonarny /  do 150 osób
3 × 45 min wykład online /  do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 × 45 min webinar na żywo  / do 30 osób
2 × 45 min webinar nagrany  / do 100 osób

Materiały dla uczestników:

1. Karty pracy
2. Prezentacje

Program szkolenia

warsztat stacjonarny, kod poziomu: 07031, czas trwania: 4x45min

 • skutecznie przygotowuje grupę klasową do przyjęcia ucznia z innego kręgu kulturowego;
 • diagnozuje u ucznia trudności z przystosowaniem się do nowego kulturowo otoczenia;
 • udziela skutecznego wsparcia psychologicznego uczniowi;
 • organizuje wsparcie edukacyjne dla ucznia w zespole nauczycieli;
 • zna zasady wspomagania nauki języka polskiego i pomaga w tym zakresie uczniowi w konsultacji z nauczycielem języka polskiego.