ABC pracy z rodzicami dziecka niegrzecznego – czyli jakiego?

Zamów szkolenie

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

W jedności siła – współpraca z rodzicami dla dobra dziecka. Szkolenie pomaga odpowiedzieć na kontrowersyjne w swej wymowie pytania: Co tak naprawdę oznacza określenie grzeczny uczeń? Jaka jest różnica między uczniem grzecznym a wygodnym? Jak rozumieć i interpretować normy rozwojowe naszych uczniów?

Udział w szkoleniu pozwoli nauczycielom na odpowiednie przygotowanie się i prowadzenie efektywnej rozmowy z rodzicem ucznia, który sprawia trudności wychowawcze lub ma problemy edukacyjne. Uczestnicy dowiedzą się, za co są odpowiedzialni w budowaniu współpracy z rodzicami.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów z rodzicami ucznia, który sprawia trudności edukacyjne lub wychowawcze. Dzięki temu uczestnik szkolenia pozna sposoby efektywnej komunikacji z rodzicami i nauczy się technik aktywnego słuchania. Jest to również okazja do zdobycia umiejętności rozpoznawania emocji, które skutkują „porwaniem emocjonalnym”, co nie służy dobrej komunikacji.

Spotkanie otworzy przestrzeń do pracy nad umiejętnością oceny swojej odpowiedzialności i własnego wpływu na budowanie relacji z rodzicami.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Przedstawione zagadnienia teoretyczne zostaną wykorzystane przez uczestników do symulacji rozmów z rodzicami. Umiejętności uczestników będą rozwijane w trakcie moderowanych dyskusji, dzięki pracy w zespołach i analizie przypadków.

Zwróć uwagę na…

Sprawdź, co w kontekście pracy z dzieckiem/uczniem oznacza metafora dźgania jaszczurki, a co w budowaniu dobrych relacji – zalecenie „nie negocjuj z terrorystą”. Skonfrontuj swoje doświadczenia współpracy z rodzicami wymagających uczniów, dowiedz się, jak rozmawiać z rodzicem helikopterowym albo curlingowym.

Korzyści dla rady pedagogicznej

 • Bez niepotrzebnych emocji nauczyciele poprowadzą rozmowę z rodzicem wymagającego ucznia, będą przekazywać konstruktywną  informację  zwrotną,  która  umożliwia  dialog  obydwu  stronom.  Określą  granice  w  swojej  relacji z rodzicem, z zachowaniem dystansu przyjmą krytyczne informacje na swój temat.
 • Będą współdziałać w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów.

Korzyści dla dyrektora

 • Tworzenie partnerskich relacji między rodzicami a środowiskiem szkolnym. Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców.
 • Wzajemne partnerstwo w kontaktach z rodzicami, co daje większe zaufanie i docenianie obopólnego wpływu.

 

Uczestnik po szkoleniu

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07141, czas trwania: 4x45min

 • posiada umiejętność prowadzenia rozmów z rodzicami ucznia, którzy sprawiają trudności edukacyjne lub wychowawcze;
 • pozna sposoby efektywnej komunikacji z rodzicem oraz techniki aktywnego słuchania;
 • przećwiczy umiejętność rozpoznawania emocji, które skutkują porwaniem emocjonalnym, przez co nie służą dobrej komunikacji;
 • pozna prawidłowości rozwojowe uczniów młodszych.

Poziom 2, kod poziomu: 07142, czas trwania: 4x45min

 • zna prawidłowości rozwojowe uczniów starszych;
 • zna techniki aktywnego słuchania;
 • wie, za co są odpowiedzialni nauczyciele i na co mają wpływ w budowaniu współpracy z rodzicami;
 • wie, czym jest porwanie emocjonalne oraz jak emocje interlokutorów wpływają na komunikację;
 • potrafi zastosować w rozmowie z rodzicem poznane techniki aktywnego słuchania;
 • zna schematy myślowe, które utrudniają obiektywne spojrzenie na ucznia, przez co przeszkadzają w obiektywnym przekazaniu informacji o dziecku jego rodzicowi.